Install pfSense Firewall.....

View previous topic View next topic Go down

Install pfSense Firewall.....

Post  ThangkenT on Thu Nov 12, 2009 11:55 pm

Ci đặt pfSense

Để ci đặt trước tin bạn phải download pfSense v chọn giữa gi được nhng hoặc một gi CD ISO. Bạn chỉ nn chọn gi được nhng nếu sẽ sử dụng n trn một thiết bị mạng sử dụng cng nghệ flash cho lưu trữ. Hầu hết mọi người nn chọn CD ISO cho cc my tnh thng thường. Để chạy pfSense đng cch, bạn cần một box với cấu hnh tối thiểu CPU 100MHz với 128MB Ram v c t nhất hai card giao diện mạng (NIC), một cho LAN v một cho WAN. Yu cầu tối thiểu ny đp ứng được cho thng lượng nhỏ hơn 10Mbps. Khi thng lượng mạng của bạn v tnh năng sử dụng tăng, th cc yu cầu của pfSense cũng tăng theo. Hy kiểm tra trn trang của pfSense để c được cc chi tiết kỹ thuật thch hợp nhất cho cc yu cầu của bạn.

Demo

Chuẩn bị-My ảo VMware c 2 Nic Card.
-Vmnet 2: l card Lan với IP l 192.168.100.200
-Vmnet 3: l card Wan với IP l 192.168.10.20
-Nhng file ISO pfsensen vo CD để boot từ CD v tiến hnh ci đặt.

---------> affraid Download Video Demo BasketballP/s:Lần đầu tin post bi(mới học Very Happy ) c g sơ suất mấy mong anh chị chỉ gio thm.Have Fun Razz & Good Luck cheers .

ThangkenT

Posts : 4
Join date : 2009-10-16

View user profile

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum