CAU HOI ON TAP MON TRIEN KHAI UNG DUNG MANG

View previous topic View next topic Go down

CAU HOI ON TAP MON TRIEN KHAI UNG DUNG MANG

Post  chantroitinhoc on Tue Nov 24, 2009 9:09 pm

1. Bạn là người quản trị mạng cho một công ty, công ty bạn muốn triển khai 2 NetID khác nhau cho hai pḥng ban, bạn làm thế nào để trên mạng không bị trùng IP và tiết kiệm công sức nhất cho người quản trị?
a. Sử dụng IP tĩnh trên mỗi nhánh mạng
b. Cài đặt và cấu h́nh DHCP Server trên mỗi nhánh mạng
c. Một nhánh mạng dựng DHCP Server nhánh c̣n lại sử dụng IP tĩnh
d. Cấu h́nh DHCP Server và một DHCP relay Agent.

2. Giao thức https sử dụng port bao nhiêu?
a. 80
b. 21
c. 443
d. 8080

3. Bạn là người quản trị mạng trong công ty Thiên Vương, hệ thống mạng đă cài đặt và cấu h́nh DHCP server, công ty hiện triển khai thêm một vài Server, và muốn giành riêng một số IP Address cho các Server này, bạn sẽ làm gì để thực hiện được việc cấp IP cho các Server mới như trong yêu cầu?
a. Xóa và tạo lại Scope.
b. Trong DHCP server không cho phép bổ sung
c. Trong DHCP Server chọn Address Pool.
d. Trong DHCP Server chọn DHCP reservation.

4. Port mặc định của WorldClient (Mdaemon) là bao nhiêu?
a. 1000
b. 2000
c. 3000
d. 4000

5. Dịch vụ nào sau đây cần phải cài đặt khi cài đặt Mail Exchange Server 2003 trên các Mail Server?
a. ASP.NET, IIS
b. ASP.NET, IIS, SMTP, NNTP.
c. ASP.NET, IIS, SMTP, NNTP, FTP, RRAS.
d. Không yêu cầu dịch vụ nào cả.

6. Record MX dùng làm ǵ?
a. Cho dịch vụ chuyển mail
b. Dùng để định tuyến gói tin
c. Dùng để backup
d. Dùng cho dịch vụ FTP

7. Các loại Resource Record nào sau đây được mô tả trong DNS?
a. NAMED, NS, CNAME
b. NS, NAMED, SOA
c. SOA, CNAME, SOA
d. MS, SOA

8. Khi cấu hình default website với trang ispace.htm trong thư mục mặc định wwwroot nhưng mởi IE lên truy cập website nội bộ thì không hiển thị được nội dung trang web mà chỉ hiển thị nội dung như sau:

Bạn nêu cách khắc phục:
a. Add trang ispace.htm vào Directory Security và kiểm tra Default Web Site đã Start
b. Add trang ispace.htm vào Documents và kiểm tra Default Web Site đã Start
c. Cài lại IIS.
d. Không thể khắc phục được

9. Bạn là người quản trị mạng trong công ty, công ty yêu cầu bạn cài đặt dịch vụ DHCP server để cấp IP cho các máy khác trong mạng. Trước khi cài đặt Dịch vụ DHCP trên Windows 2003 Server, bạn cần thiết lập các thành phần nào sau đây?
a. Địa chỉ IP tĩnh và DNS
b. Địa chỉ IP, Subnet mask và DNS
c. Địa chỉ IP, Subnet Mask, Default Gateway và DNS
d. Không cần thiết lập gì cả

10. Công ty bạn có 2 văn pḥng sử dụng 2 network khác nhau, bạn sử dụng máy tính xách tay sử dụng hệ điều hành Windows XP, bạn thường di chuyển qua lại giữa hai văn pḥng này, bạn cấu h́nh địa chỉ IP trên máy tính xách tay như thế nào để mỗi lần qua lại giữa hai trụ sở này mà không cần phải cấu h́nh lại địa chỉ IP?
a. Cấu h́nh địa chỉ IP tĩnh trên máy tính xách tay
b. Cấu h́nh Alternate Configuration trên máy tính xách tay
c. Cấu h́nh DHCP address reservations trên máy tính xách tay
d. Sử dụng Automatic Private IP Addressing (APIPA) trên máy tính xách tay
avatar
chantroitinhoc
Admin

Posts : 149
Join date : 2008-01-16

View user profile http://chantroitinhoc.niceboard.net

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum