Xay Dung Mail Mdeamon cho Doanh Nghiep!

View previous topic View next topic Go down

Xay Dung Mail Mdeamon cho Doanh Nghiep!

Post  KuTeozz on Thu Dec 03, 2009 10:12 am

Cho cc bạn.
Ty vo tnh hnh thực tế của doanh nghiệp m chng ta tiến hnh xy dựng mail online hoặc offline.
1. Mail online
a. Ch :
- IP tĩnh, NAT port 25 cho nhn vin gởi v nhận mail tại cty.NAT port 110 cho nhn vin check mail ở ngoi. internet.
- Thch hợp cho cty lớn.
- Bảo mật tốt.
b. M hnh
c. Cấu hnh
2. Mail offline
a. Ch :
- Hosting Mail + Domain pop + Relay ( Ko NAT).
- Thch hợp cho cty vừa v nhỏ.
- Ko security ==> dễ bị tấn cng.
b. M hnh
c. Cấu hnh

KuTeozz

Posts: 21
Join date: 2009-06-10
Age: 29

View user profile http://thuthuatmang.net

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum