ĆU HÌNH MPLS CƠ BẢN - FRAME MODE MPLS

View previous topic View next topic Go down

ĆU HÌNH MPLS CƠ BẢN - FRAME MODE MPLS

Post  chantroitinhoc on Fri Oct 07, 2011 8:48 am

Bài Lab này ti giới thịu ću hình cơ bản Frame Mode MPLS
Topology:1. Ću hình cơ bản trn các router, thít ḷp địa chỉ IP như trong m hình.
(Anh chị tự ću hình)

2. Ću hình EIGRP AS 100, quảng bá t́t cả các lớp mạng:

R1(config)# router eigrp 100
R1(config-router)# no auto-summary
R1(config-router)# network 0.0.0.0

Các bạn ću hình tương tự trn các router R2, R3. Sau khi ću hình xong các bạn kỉm ping được đ́n t́t cả các lớp mạng.
Ví dụ:

R3# ping 1.1.1.1 source loopback 0


3. Thực hịn trace route từ R1 đ́n loopback 0 trn router R3:

R1# traceroute 3.3.3.3 source loopback 0

Các bạn copy ḱt quả tracert route r̀i paste vào notepad đ̉ sau khi ću hình MPLS thì các bạn so sánh với MPLS tracert route.


4. Ću hình MPLS trn các interface trn các router (chú ý khng ću hình MPLS trn các interface loopback):

R1(config)# interface f0/0
R1(config-if)# mpls ip

R2(config)# interface f0/0
R2(config-if)# mpls ip
R2(config)# interace f1/0
R2(config-if)# mpls ip

R3(config)# interface f0/0
R3(config-if)# mpls ip

Lúc này các bạn qua router R2 sẽ th́y các LDP neighbor đ̀u đã up. Kỉm tra lại ću hình MPLS bằng các ḷnh show mpls ldp bindings và show mpls forwarding-table đ̉ xem thng tin nhãn và forwarding.

R1# show mpls ldp bindings
R1# show mpls forwarding-table

By giờ các bạn thực hịn MPLS trace route đ̉ so sánh ḱt quả với bước 3.

R1# traceroute 3.3.3.3 source loopback 0

avatar
chantroitinhoc
Admin

Posts : 149
Join date : 2008-01-16

View user profile http://chantroitinhoc.niceboard.net

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum