BÀI 1: ROUTING & PACKET FORWARDING

View previous topic View next topic Go down

BÀI 1: ROUTING & PACKET FORWARDING

Post  chantroitinhoc on Sat Jul 03, 2010 10:17 am

1. Thiết lập và cấu hình cơ bản Cisco Router:
- Khi thiết kế một mạng mới bạn phải xác định được các yếu tố sau:
 • Các tên thiết bị

 • Các interface được dùng

 • Các địa chỉ IP và subetmask

 • Các địa chỉ gateway cho các thiết bị cuối như PC

- Với ví dụ dưới đây các bạn xác định các địa chỉ cho sẵn bên dưới để điền vào chỗ trống cho đúng.


- Đây là đáp án cho ví dụ trên2. Cấu hình cơ bản Cisco Router:
a. Các lệnh cơ bản:


b. Cấu hình cho Router R1:
- Xây dựng mô hình ứng dụng ở ví dụ trong phần 1


- Bảng thông số các interface:


- Step 1: Cấu hình tên router
Router(config)#hostname R1

- Step 2: Cấu hình FastEthernet interface.
Cấu hình interface FastEthernet0/0 dùng địa chỉ IP được hiển thị trong bảng trên, cung cấp một description cho interface và kích hoạt nó.
R1(config)#interface fa0/0
R1(config-inf)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-inf)#description This is interface fastethernet 0/0.
R1(config-inf)#no shutdown

- Step 3: Cấu hình Serial interface.
Cấu hình interface Serial0/0/0 dùng địa chỉ được hiển thị ở bảng trên, cung cấp một description cho interface và kích hoạt nó. Sau đó bạn cấu hình clock rate cho interface này.
R1(config)#interface s0/0/0
R1(config-inf)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
R1(config-inf)#description This is interface serial 0/0/0.
R1(config-inf)#clock rate 64000
R1(config-inf)#no shutdown


- Step 4: Thiết lập các password.
Cấu hình password cho privilege mode, console và vty với secret password.
R1(config)#enable password cisco
R1(config)#enable secret cisco

R1(config)#line console 0
R1(config-line)#password cisco
R1(config-line)#login

R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#password cisco
R1(config-line)#login


- Step 5: Thiết lập login banner.
R1(config)#banner motd #You should enter a valid password.#

- Step 6: Lưu lại cấu hình
R1#copy running-config startup-config

- Step 7: Kiểm tra cấu hình bằng các lệnh sau đây:
R1#show running-config
R1#show startup-config
R1#show ip route
R1#show interfaces
R1#show ip interface briefLast edited by chantroitinhoc on Sat Jul 03, 2010 11:51 pm; edited 4 times in total
avatar
chantroitinhoc
Admin

Posts : 149
Join date : 2008-01-16

View user profile http://chantroitinhoc.niceboard.net

Back to top Go down

2. Xây dựng bảng định tuyến

Post  chantroitinhoc on Sat Jul 03, 2010 5:15 pm

2. Xây dựng bảng định tuyến:
a. Giới thiệu bảng định tuyến:
- Tổng quan:
 • Chức năng chính của một Router là chuyển gói tin đến mạng đích của nó, để làm được điều này Router cần phải tìm được thông tin định tuyến được lưu trữ trên bảng định tuyến của nó. Một bảng định tuyến là một file dữ liệu trong RAM được dùng để lưu trữ thông tin đường đi các đường mạng được kết nối trực tiếp hoặc từ xa. Bảng định tuyến chứa các sự kết hợp lớp mạng với next hop. Các sự kết hợp này nói cho một Router gửi gói tin đến một cách tối ưu đến mạng đích cụ thể nào đó bằng việc gửi gói tin đến Router được chỉ định mà đại diện là "next hop" trên đường đến đích cuối cùng. Sự kết hợp của next hop cũng có thể là outgoing hay exit interface để đến đích cuối cùng.

 • Một mạng được nối trực tiếp là mạng được gán trực tiếp đến một trong các interface của Router. Khi một interface của Router được thiết lập địa chỉ IP và subnet mask, thì interface đó trở thành một host. Khi đó địa chỉ mạng, subnet mask cùng với số hiệu và loại interface được điền vào bảng định tuyến. Khi một Router chuyển gói tin đến một host, ví dụ như là một Web Server, thì host đó phải cùng mạng với mạng được nối trực tiếp với Router.

 • Mạng từ xa (remote network) là một mạng không được nối trực tiếp đến Router. Các mạng từ xa được thêm vào bảng định tuyến bằng cách dùng giao thức định tuyến động hoặc do cấu hình định tuyến tĩnh. Các đường đi động (dynamic routes) là các đường đi đến các mạng từ xa được học một cách tự động bởi các Router sử dụng giao thức định tuyến động. Các đường đi tĩnh (static routes) là các đường đi đến các mạng mà quản trị viên mạng cấu hình bằng tay.

- Xét mô hình:


- Ta dùng lệnh show ip route để xem thông tin bảng định tuyến:


b. Định tuyến tĩnh (static routing):
- Một đường đi tĩnh bao gồm địa chỉ mạng và subnet mask của mạng từ xa cùng với địa chỉ IP của next hop Router hoặc exit interface. Các đường đi tĩnh được biểu diễn với mã S trong bảng định tuyến như hiển thị trong hình dưới đây.


- Khi nào thì dùng các đường đi tĩnh?
Đường đi tĩnh thường được dùng trong các trường hợp sau đây:
 • Một mạng chỉ có một vài Router: Sử dụng định tuyến động trong trường hợp này không đem lại bất kỳ lợi ích trọng yếu nào cả. Ngược lại còn tốn công quản trị.

 • Một mạng được nối ra Internet chỉ thông qua một nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Trong trường hợp này không cần dùng giao thức định tuyến động vì ISP đại diện chỉ cho một điểm ra Internet.

 • Một mạng lớn được cấu hình trong một topology hub-and-spoke: Một topology hub-and-spoke gồm có một khu trung tâm (hub) và và nhiều địa điểm nhánh (spokes), với mỗi spoke chỉ có một kết nối đến hub. Do vậy, thật không cần thiết dùng định tuyến động trong trường hợp này vì mỗi nhánh chỉ có một đường đến mạng đích thông qua khu trung tâm.


c. Định tuyến động (dynamic routing):
- Các mạng từ xa có thể được thêm vào bảng định tuyến bằng cách sử dụng giao thức định tuyến động. Trong hình dưới đây, R1 có một đường mạng 192.168.4.0/24 được học tự động từ R2 thông qua giao thức định tuyến động RIP (Routing Information Protocol).


- Các giao thức định tuyến động được dùng bởi các Router để chia sẻ thông tin kết nối về trạng thái của các mạng từ xa. Các giao thức định tuyến động thực thi nhiều hoạt động như là:
 • Khám phá mạng (network discovery).

 • Cập nhật và duy trì các bảng định tuyến.

- Automatic Network discovery (Khám phá mạng tự đông): Network dicovery là khả năng của giao thức định tuyến để chia sẻ thông tin về các mạng mà nó biết với các Router khác mà cũng dùng cùng một giao thức định tuyến. Thay vì việc cấu hình các đường đi tĩnh đến các ạng từ xa trên mỗi Router, một giao thức định tuyến động cho phép các Router học các mạng từ xa đó từ các Router khác. Các mạng này và đường đi tốt nhất đến mỗi mạng được thêm vào bảng định tuyến của Router và được biểu thị bằng một mạng học được bởi một giao thức định tuyến động xác định.

- Maintaining Routing Tables (Duy trì các bảng định tuyến): Sau khi quá trình khám phá mạng khởi tạo xong, các giao thức định tuyến động cập nhật và duy trì các mạng trong các bảng định tuyến của chúng. Các giao thức định tuyến động không chỉ tạo ra một đường đi xác định tốt nhất đến các mạng khác mà còn xác định một đường dẫn mới tốt nhất khi đường đi khởi đầu không còn hữu dụng hoặc có sự thay đổi topology. Với những lý do đó, các giao thức định tuyến động có lợi thế hơn so với định tuyến tĩnh. Các Router mà sử dụng các giao thức định tuyến động chia sẻ bảng định tuyến một cách tự động với các Router khác và bổ sung cho bất cứ sự thay đổi topology mà không liên quan đến quản trị viên mạng.
avatar
chantroitinhoc
Admin

Posts : 149
Join date : 2008-01-16

View user profile http://chantroitinhoc.niceboard.net

Back to top Go down

Re: BÀI 1: ROUTING & PACKET FORWARDING

Post  datnt on Mon Jul 19, 2010 10:38 am

Bài này rất hay....rất có ích..cho những người mới học cisco...từng bước 1 rất cụ thể..... Very Happy

datnt

Posts : 2
Join date : 2010-07-14

View user profile

Back to top Go down

Re: BÀI 1: ROUTING & PACKET FORWARDING

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum