SUY LUAN VA SU CHINH XAC

View previous topic View next topic Go down

SUY LUAN VA SU CHINH XAC

Post  chantroitinhoc on Mon Feb 25, 2008 11:31 am

Giữa "on time" v "in time" c sự khc biệt no khng? C mối lin hệ no giữa việc dng giới từ "in" hay giới từ "on" khi kết hợp với "time" khng?


On time: Đng lc (giờ) đ quy định "khng sớm cũng khng muộn":
I got to my office on time for the progress meeting.
Ti đ đến văn phng đng giờ để tham gia họp giao ban.

In time: Vẫn kịp giờ hay khng qu trễ so với mốc thời gian quy định, c thể nhưng bạn cố gắng thực hiện việc đ đng giờ :
Ispite of bad weather I tried to get to my office in time for the progress meeting.
Mặc d thời tiết sấu, ti đ cố gắng đến văn phng kịp giờ để tham gia họp giao ban.
avatar
chantroitinhoc
Admin

Posts : 149
Join date : 2008-01-16

View user profile http://chantroitinhoc.niceboard.net

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum