Bộ camera Vegacam đẳng cấp và chất lượng: Bảo hành:18 tháng